Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
34/2015/QĐ-UBND 16/11/2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần.
Còn hiệu lực
33/2015/QĐ-UBND 04/11/2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
32/2015/QĐ-UBND 30/10/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.
Còn hiệu lực
31/2015/QĐ-UBND 27/10/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".
Còn hiệu lực
30/2015/QĐ-UBND 16/10/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Còn hiệu lực
29/2015/QĐ-UBND 09/10/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
28/2015/QĐ-UBND 08/10/2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
27/2015/QĐ-UBND 16/09/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
26/2015/QĐ-UBND 14/09/2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, công trình văn hóa không có khả năng kinh doanh và bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
25/2015/QĐ-UBND 31/08/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2336 văn bản / 234 trang

Trang :