Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
11/2015/QĐ-UBND 19/05/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chưa có hiệu lực
10/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2015/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/2015/QĐ-UBND 14/04/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định quản lý về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/2015/QĐ-UBND 09/04/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2015/QĐ-UBND 25/03/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
04/2015/QĐ-UBND 12/03/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/2015/QĐ-UBND 13/02/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
02/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2307 văn bản / 231 trang

Trang :