Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/2015/QĐ-UBND 19/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
98/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
97/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng, ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.
Còn hiệu lực
96/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
Còn hiệu lực
95/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
94/2014/QĐ-UBND 24/12/2014 Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
92/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
86/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
87/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
89/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2296 văn bản / 230 trang

Trang :
HNP - Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem chi tiết...

HNP - Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/01/2014 của UBND Thành phố về " Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2015.

Xem chi tiết...

HNP- Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng về quy hoạch vận tải trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem