Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/2015/QĐ-UBND 14/04/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định quản lý về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/2015/QĐ-UBND 09/04/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/2015/QĐ-UBND 25/03/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
04/2015/QĐ-UBND 12/03/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/2015/QĐ-UBND 13/02/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
02/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2015/QĐ-UBND 19/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
99/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
98/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2304 văn bản / 231 trang

Trang :