Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
Chưa có hiệu lực
02/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật liệu kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2016/QĐ-UBND 20/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
39/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
41/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Còn hiệu lực
40/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
42/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
38/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
37/2015/QĐ-UBND 18/12/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
36/2015/QĐ-UBND 07/12/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”
Còn hiệu lực

Tổng số : 2363 văn bản / 237 trang

Trang :