Danh sách dự án

STT Tên dự án Kinh phí dự án Chủ đầu tư
1 Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Nhuệ khu vực chùa Linh Ứng, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì Dự kiến 12 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
2 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai theo hình thức hợp đồng BT 8.800 tỷ đồng (Tám nghìn tám trăm tỷ đồng) Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 Dự án thi công cải tạo, mở rộng mặt đê hữu Hồng đoạn từ K69+100 đến K69+445 thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội
4 Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở mái đê tả Đuống 8,4 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ khoảng 14 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Đề án “Giải pháp phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội trong bối cảnh thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Nhật Bản đến năm 2020”
7 Phê duyệt phương án đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều trên địa bàn Thành phố năm 2017 45,7 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Dự án đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc 4 huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai. hơn 4.044 tỷ đồng Liên danh Công ty cổ phần Nước Aqua One và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống
9 Dự án đầu tư phát triển mạng nước phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm hơn 3.134 tỷ đồng Liên danh Công ty cổ phần Nước Aqua One và Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống
10 Đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho 3 xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì hơn 243 tỷ đồng

Tổng số 205 kết quả / 21 trang

Trang :