Danh sách dự án

STT Tên dự án Kinh phí dự án Chủ đầu tư
1 Phê duyệt chủ trương xử lý cấp bách chống sạt trượt đê tả Đáy ở Thanh Oai Dự kiến 4,548 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
2 Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức UBND huyện Hoài Đức
3 Phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường nối khu công nghiệp Bắc Thường Tín với tỉnh lộ 427 Hơn 186 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố
4 Dự án cải tạo, sửa chữa đường ĐT.429 ở Thanh Oai hơn 13,9 tỷ đồng UBND huyện Thanh Oai
5 Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1 đoạn qua thị xã Sơn Tây 50 tỷ đồng Dự án do UBND thị xã Sơn Tây
6 Dự án nâng cấp đê tả Đuống, đoạn từ K14+500 đến K15+900, huyện Gia Lâm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm
7 Phê duyệt phương án đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội trên địa bàn Thành phố năm 2018 Kinh phí đặt hàng là hơn 589,1 tỷ đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
8 Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ Tả sông Bùi, đoạn Bến Giang, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ hơn 11,3 tỷ đồng UBND huyện Chương Mỹ
9 Cho phép thi công khắc phục sự cố tứ nón khu vực hạ lưu cầu Đuống, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1
10 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Là, huyện Thường Tín Dự kiến hơn 14,2 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội

Tổng số 305 kết quả / 31 trang

Trang :