Danh sách dự án

STT Tên dự án Kinh phí dự án Chủ đầu tư
1 Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2017-2020 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Hội Xá qua đê vùng Hương Sơn, bờ hữu sông Mỹ Hà, huyện Mỹ Đức Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
3 Đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - hồ Suối Hai (giai đoạn 1), huyện Ba Vì Hơn 165,6 tỷ đồng
4 Đề án “Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020” Gần 26 tỷ đồng
5 Cải tạo, sửa chữa công trình khu nhà tập luyện và thi đấu bi sắt phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 trên 3,3 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội
6 Cải tạo, nâng cấp Câu lạc bộ đua thuyền Khoảng 2,5 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội
7 Cải tạo, sửa chữa công trình Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Trên 3,4 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội
8 Cải tạo, sửa chữa sân tập bóng đá phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 Trên 2,9 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội
9 Cải tạo, sửa chữa công trình sân điền kinh phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Hơn 12 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội
10 Cải tạo, sửa chữa sân vận động Hà Đông phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 4,4 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội

Tổng số 265 kết quả / 27 trang

Trang :