Câu hỏi: Đề nghị Thành phố chỉ đạo ngành điện di chuyển các trạm biến áp và cột điện nằm trên hành lang an toàn giao thông (16:53 16/03/2017)


Đề nghị Thành phố chỉ đạo ngành điện di chuyển các trạm biến áp và cột điện nằm trên hành lang an toàn giao thông (cử tri huyện Thanh Oai).


Trả lời:
- Giải quyết kiến nghị trên của cử tri, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 742/SCT-QLNL ngày 24/02/2017 về việc di chuyển trạm biến áp và cột điện nằm trên hành lang an toàn giao thông huyện Thanh Oai. Theo đó, yêu cầu Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty điện lực Thanh Oai phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định các trạm biến áp, cột điện nằm trong hành lang an toàn giao thông. Lập kế hoạch sớm thực hiện việc cải tạo, di chuyển đối với các trạm biến áp, cột điện có ảnh hưởng đến an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.


- Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Công ty điện lực Thanh Oai đã có báo cáo cụ thể như sau:
+ Trạm biến áp và cột điện, được cử tri huyện Thanh Oai kiến nghị là Trạm biến áp Bình Minh 1+2 tại xã Bình Minh hiện do Công ty điện lực Thanh Oai quản lý vận hành bán điện cho nhân dân.
Trạm biến áp Bình Minh 1+2 tại xã Bình Minh là kiểu trạm bệt được xây dựng đã lâu, nằm cạnh đường liên thôn, sát ngã ba đường.


Công ty điện lực Thanh Oai đã lập dự án cải tạo, nâng công suất Trạm biến áp Binh Minh 1+2 thành kiểu trạm treo trong năm 2017, sau khi cải tạo sẽ không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông.


 


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật