Câu hỏi: Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ các huyện ngoại thành nguồn kinh phí đầu tư để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (16:20 20/03/2017)


Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ các huyện ngoại thành nguồn kinh phí đầu tư để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới như: Dự án cấp nước sinh hoạt từ nguồn nước sạch sông Đà, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng NVH thôn, trang bị cơ sở vật chất phục vụ dạy và học các cấp trường và triển khai cứng hóa đường giao thông, thủy lợi nội đồng (cử tri huyện Thạch Thất).


Trả lời:
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, ngân sách Thành phố đã hỗ trợ trực tiếp theo đề án xây dựng nông thôn mới của 19 huyện, thị xã là 4.289,7 tỷ đồng (chủ yếu cho công tác lập đề án, giao thông thôn xóm và hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất tại 19 xã điểm và các xã hoàn thành trong giai đoạn 2011-2015). Ngoài ra, ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu (vốn lồng ghép) là 5.789,7 tỷ đồng; hỗ trợ các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 là 803 tỷ đồng. Các quận nội thành cũng đã hỗ trợ các huyện trong giai đoạn này với tổng kinh phí là 100.653,5 triệu đồng.


Như vậy, có thể nói, giai đoạn 2011-2015, Thành phố đã tập trung cân đối ngân sách để bổ sung hỗ trợ cho các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình.


Ngày 26/4/2016, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020; theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/10/2016 về việc thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy với tổng kinh phí, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho khu vực nông thôn giai đoạn 2016-2020 là 72.092 tỷ đồng. Trong đó, 31.680 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Các Quận nội thành cơ bản cũng đã có kế hoạch hỗ trợ các huyện ngoại thành trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.


Ngoài ra, UBND Thành phố đã có Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2016 của Thành phố Hà Nội, theo đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới là 3.789.176 triệu đồng. Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 của Thành phố Hà Nội, theo đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới là 3.183.300 triệu đồng.


Trong thời gian tới, Liên Sở: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục tham mưu UBND Thành phố bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các địa phương trong khả năng ngân sách của Thành phố.


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật