Câu hỏi: Đề nghị Thành phố quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí mở rộng các nghĩa trang nhân dân và các tuyến đường thuộc Dự án GPMB Nhà máy nước mặt sông Hồng (17:00 01/07/2017)


Đề nghị Thành phố quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí mở rộng các nghĩa trang nhân dân và các tuyến đường thuộc Dự án GPMB Nhà máy nước mặt sông Hồng và sớm khởi công để nhân dân yên tâm, có đường đi lại sản xuất và chôn cất người qua đời.


Trả lời:
UBND huyện Đan Phượng đã đề xuất mở rộng các nghĩa trang thuộc xã Liên Hồng và Liên Hà với diện tích mở rộng thêm khoảng 2,85 ha (Trong đó 3 thôn: Đông Lai, Hữu Cước và Tổ thuộc xã Liên Hồng khoảng 1,766 ha phục vụ GPMB giai đoạn I của Dự án) và các tuyến đường M1, M2, M3, M4 phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cả 2 giai đoạn Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng.


UBND huyện Đan Phượng đã phê duyệt chủ trương đầu tư: Mở rộng nghĩa trang thôn Hữu Cước xã Liên Hồng tại Quyết định số: 695/QĐ-UBND ngày 29/02/2016; các dự án: Tuyến M1: Đường từ nhánh N2 đến thôn Đông Lai tại Quyết định số 5328/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Tuyến M2: Đường từ thôn Đông Lai đến mương tiêu tại Quyết định số 5330/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Tuyến M3: Đường từ nhánh N2 đến nghĩa trang thôn Tổ và Tuyến M4 từ mương tiêu đến thôn Hữu Cước tại Quyết định số 5329/QĐ-UBND ngày 31/12/2015.


- Để có cơ sở hỗ trợ kinh phí mở rộng nghĩa trang nhân dân thuộc Dự án GPMB Nhà máy nước mặt sông Hồng, ngày 10/11/2016, Văn phòng UBND Thành phố đã có Thông báo Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc mở rộng nghĩa trang nhân dân trêm địa bàn các xã Liên Hồng và Liên Hà  phục vụ GPMB Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng. UBND Thành phố thống nhất việc nghiên cứu mở rộng nghĩa trang nhân dân tại thôn Hữu Cước, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng để phục vụ GPMB Nhà máy nước mặt sông Hồng giai đoạn 1 theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và giao UBND huyện Đan Phượng phối hợp với Công ty Cổ phần nước mặt sông Hồng và các cơ quan liên quan rà soát; Thống kê số lượng ngôi mộ trong phạm vi Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng giai đoạn 1, lập phương án di chuyển mộ để thực hiện dự án; Tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện chủ trương. chính sách của Nhà nước và Thành phố; Quản lý chặt chẽ, quy hoạch, sắp xếp mộ hợp lý, không mai táng mới bằng hình thức hung táng vào nghĩa trang. 

 

- Về dự án đường giao thông:
Tại văn bản số 1932/QHKT-P1-P7 ngày 21/4/2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc đã hướng dẫn UBND huyện Đan Phượng:
Tuyến đường giao thông M1 chạy giáp phía Đông Bắc của Nhà máy nước mặt sông Hồng, UBND huyện Đan Phượng đã cập nhật, đề xuất hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị GS đã được phê duyệt.

 

Đối với việc đề xuất các tuyến đường M2, M3, M4: Các tuyến đường này chủ yếu chỉ có tính chất phục vụ giao thông nội đồng và kết nối với các khu vực nghĩa trang hiện có, do đó chỉ nên xem xét đề xuất quy mô đáp ứng yêu cầu, tính chất của tuyến đường (đường giao thông nông thôn loại A, đường cấp VI, chiều rộng khoảng B=6,5m) để tránh lãng phí; việc kết hợp xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu dọc đường phục vụ sản xuất của khu vực sẽ được xác định cụ thể khi triển khai dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường (thuộc thẩm quyền của UBND huyện Đan Phượng).


Để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các dự án nêu trên, UBND huyện Đan Phượng rà soát, báo cáo cụ thể nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Thành phố trên cơ sở nguồn vốn hiện có của Huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác (nếu có), thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để được xem xét, cân đối và phân bổ, bố trí kế hoạch vốn theo quy định.


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật