Câu hỏi: Đề nghị Thành phố quan tâm mở rộng Cụm công nghiệp Ngọc Liệp để vừa đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp, vừa tạo thêm việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện Quốc Oai (10:45 03/07/2017)


Đề nghị Thành phố quan tâm mở rộng Cụm công nghiệp Ngọc Liệp để vừa đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp, vừa tạo thêm việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện Quốc Oai nói chung và xã Ngọc Liệp nói riêng.


Trả lời:
- Ngày 22/8/2016, UBND huyện Quốc Oai có Tờ trình số 129/TTr-UBND báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai sau khi rà soát theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư (kèm theo bản vẽ quy hoạch cụm công nghiệp Ngọc Liệp).


- UBND Thành phố đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan, Sở Công Thương đã có văn bản số 4171/SCT-BQLCN ngày 24/8/2016, báo cáo UBND Thành phố kết quả thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.


- Ngày 13/02/2017, Tập thể UBND thành phố đã họp nghe báo cáo và đã có văn bản số 93/TB-UBND 17/02/2017 Thông báo Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, theo đó thống nhất chủ trương việc thành lập cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.


- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) ban hành kèm theo Quyết định số 688-QĐ/TU ngày 10/3/2016 của Thành ủy Hà Nội. Theo đó, dự án thành lập cụm công nghiệp Ngọc Liệp có quy mô 37,78ha (bao gồm: phần hiện trạng: 21,40ha; phần mở rộng: 16,38ha), thuộc đối tượng xin ý kiến chỉ đạo về chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy.

 

- Sở Công Thương đã có văn bản số 808/SCT-QLCN ngày 28/02/2017, trình UBND Thành phố ban hành văn bản của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy về chủ trương thành lập cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.


- Ngày 04/4/2017, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã có Báo cáo số 123/BCS-BC báo cáo Thường trực Thành ủy xin chỉ đạo về chủ trương thành lập, mở rộng Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các Sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.
 


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật