Câu hỏi: Đề nghị Thành phố xử lý nguồn nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng ảnh hưởng đến môi trường không khí, nguồn nước ngầm, tưới cho đồng ruộng, cây trồng, sức khỏe đời sống nhân dân hai bên (17:00 01/07/2017)


Tiếp tục đề nghị Thành phố xử lý nguồn nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng thường xuyên làm ảnh hưởng đến môi trường không khí, nguồn nước ngầm, tưới cho đồng ruộng, cây trồng, sức khỏe đời sống nhân dân hai bên. Qua theo dõi một tháng nay nước sông vẫn đen đặc, bốc mùi hôi thối rất khó chịu (Cử tri huyện Phú Xuyên).


Trả lời:
Tình trạng ô nhiễm môi trường một số dòng sông ở Hà Nội đang ở mức báo động, trong đó có dòng sông Nhuệ. Nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu do nước thải sinh hoạt chưa được qua xử lý hoặc đã được xử lý nhưng chưa đạt quy chuẩn của dân cư các quận/huyện ven sông và nước thải sản xuất của Cụm công nghiệp Từ Liêm, làng bún Phú Đô, làng nghề Cát Quế, Dương Liễu đổ vào sông...


Bên cạnh đó, do không được sông Hồng bổ cập thường xuyên và sau khi tiếp nhận nước thải của sông Tô Lịch, nước sông Nhuệ càng bị ô nhiễm hơn. Từ năm 2003 đến nay, mực nước sông Hồng thường xuyên duy trì ở mức thấp hơn so với yêu cầu của thiết kế (đặc biệt có thời điểm mực nước sông Hồ tại Hà Nội chỉ còn 0,1m). Vì vậy, vào mùa khô, khi có các đợt xả từ các hồ như Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình mới có thể duy trì mực nước trên 2m tại Hà Nội để đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Với mực nước đó hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ lấy nước từ sông Hồng qua Cống Liên Mạc không lấy được nước bằng hình thức tự chảy theo nhu cầu, có thời điểm mực nước sông Hồng thấp hơn sông Nhuệ nên phải đóng cống để giữ nước trong sông Nhuệ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của các địa phương trong lưu vực.


Để quản lý tình trạng xả thải, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường sự phối hợp, vận động tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, cũng như đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đầu tư kinh phí, kêu gọi hợp tác nhằm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng môi trường nguồn nước sông; có biện pháp xử lý nước thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Cụ thể như sau:


1) Duy trì công tác vận hành trạm bơm Yên Sở, đập điều tiết Thanh Liệt, tăng cường công tác nạo vét duy tu, duy trì hệ thống thoát nước nội thành đảm bảo thoát nước và giảm thiểu ô nhiễm nước sông Nhuệ; trong các tháng mùa khô đã thực hiện tiếp nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ để góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước sông Nhuệ - sông Đáy.


2) Đã xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng 07 trạm bơm: Trạm bơm Ngoại Độ 2, Trạm bơm Yên Sở giai đoạn 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Nhân Hiền, Xém, Lễ Nhuế 1, Lễ Nhuế 2; Đẩy nhanh tiến độ triển khai 08 trạm bơm và công trình đầu mối: Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa, Đông Mỹ, Cụm đầu mối Liên Mạc, Trạm bơm Yên Thái, Đào Nguyên, Trạm bơm Thạch Nham.


3) Triển khai các dự án xử lý nước thải góp phần bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ:
3.1. Các dự án xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp và làng nghề.
a) Dự kiến đến quý II năm 2017 hoàn thành Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (8.000 m3/ngày.đêm) nhằm tiếp nhận nước thải của khu vực các xã Đắc Sở, Yên Sở, Sơn Đồng, Đức Giang, Tiền Yên; xử lý đạt các chỉ tiêu môi trường theo Quy chuẩn Quốc gia về vệ sinh môi trường trước khi xả ra sông Nhuệ.
b) Đã khởi công công trình Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội (4.000 m3/ngày.đêm) nhằm tiếp nhận nước thải của khu vực 4 xã: Vân Canh, Kim Chung, Lại Yên, Di Trạch ( huyện Hoài Đức) và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ quý II/2016.
c) Ngày 08/10/2016 đã hoàn thành và đi vào vận hành Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Cầu Ngà tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức (Công suất 20.000 m3/ngày đêm) để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải của 03 xã có làng nghề ở đầu nguồn sông Nhuệ: Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế thuộc huyện Hoài Đức, nhằm giảm tải trọng chất ô nhiễm ở vùng hạ lưu, trong đó có lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.
d) Ngày 27/10/2016, Sở Xây dựng đã phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề cơ khí, kim khí xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Công suất: 1.000 m3/ngày đêm tại Quyết định số 1713/QĐ-SXD.


3.2. Các dự án xây dựng trạm xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (cụm CN) trên lưu vực.
Trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy hiện có 03/3 KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung và 27 cụm CN đã và đang triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.


3.3. Các dự án xây dựng trạm/Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt.
a) Dự án do Thành phố Hà Nội triển khai.
- Duy trì, vận hành thường xuyên để xử lý nước thải đô thị thuộc hạng mục Dự án thoát nước giai đoạn 1 đối với các Trạm xử lý nước thải: Kim Liên (3.700 m3/ngày.đêm), Trúc Bạch (2.300 m3/ngày.đêm); thực hiện công tác vận hành Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở công suất 200.000 m3/ngày.đêm đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường.
- Đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 01/2016 Trạm xử lý nước thải Bảy Mẫu có công suất 13.300 m3/ngày.đêm.
- Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô: Công suất 84.000 m3/ngày.đêm; đang xin phê duyệt điều chỉnh nâng công suất thành 98.000 m3/ngày.đêm, dự kiến quý III năm 2017 sẽ khởi công công trình.
- Dự án Trạm xử lý nước thải thải Hồ Tây: Đã hoàn thành dự án xử lý Trạm xử lý nước thải thải Hồ Tây giai đoạn 1 năm 2013 (Công suất 15.000 m3/ngày.đêm). Hiện đang làm thủ tục hồ sơ pháp lý của dự án nâng công suất từ thành 86.000 m3/ngày đêm.
- Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá: Công suất 270.000 m3/ngày.đêm nhằm cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và sông Lừ bằng cách phát triển hệ thống thoát nước để thu gom và xử l‎ý lượng nước thải sinh hoạt. Ngày 07/10/2016 đã khởi công xây dựng Dự án.
- Dự án xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ giai đoạn 1 (Gồm một phần quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm): Công suất 58.000 m3/ngày.đêm. Công ty TNHH phát triển THT đang lập dự án.
b) Dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai
Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (chủ trì) triển khai xây dựng Dự án thí điểm xây dựng trạm xử lý nước thải sông Nhuệ (tại 02 thôn Phú Hà, Phú Thứ, huyện Từ Liêm). Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiệm thu công trình và đã bàn giao lại cho địa phương.


3.4. Ngoài ra, nhằm hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường lưu vực sông Nhuệ, UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai các dự án lấy nước làm sạch sông Nhuệ; thu gom, nạo vét sông Nhuệ:
- Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội (giai đoạn I) tại Từ Liêm, Hà Nội: Hiện đang trình UBND Thành phố đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BT) với mục tiêu lấy nước sông Hồng vào sông Nhuệ với lưu lượng Q=72m3/s để cung cấp nước tưới cho các địa phương thuộc lưu vực hệ thống sông Nhuệ, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước, môi trường sinh thái.
- Đầu tư nâng cấp trục chính sông Nhuệ đoạn từ vành đai 4 đến hết hệ thống tại các huyện Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa (Hà Nội) kết hợp với làm đường giao thông cải thiện môi trường gắn với chỉnh trang sông Nhuệ với mục tiêu đảm bảo cung cấp nước tưới cho các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa (Hà Nội), Duy Tiên, Kim Bảng (Hà Nam) đồng thời góp phần cải tạo cảnh quan, chống lấn chiếm lòng sông, cải thiện môi trường sinh thái. Hiện nay, trục chính sông Nhuệ (đoạn từ vành đai 4 đến hết hệ thống) đang được thi công, dự kiến năm 2017 sẽ hoàn thành.
- Dự án nạo vét sông Nhuệ từ Liên Mạc đến Hà Đông: Chủ trương của dự án đã được hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư thông qua. UBND Thành phố đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2016-2020.


Các dự án trên một số đã được triển khai thi công, một số gặp khó khăn do thiếu vốn hoặc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, khi các Dự án trên hoàn thành sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng nguồn nước của lưu vực sông Nhuệ đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn các huyện thuộc lưu vực sông trong đó có huyện Phú Xuyên.


Việc giải quyết ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước sông Nhuệ là việc làm khó, cần sự đầu tư lớn nên phải được giải quyết từng bước, đồng bộ và sự ủng hộ cao của các cấp, các ngành đặc biệt là nhân dân trong lưu vực sông Nhuệ.


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật