Câu hỏi: Đề nghị Thành phố tiếp tục bổ sung Quỹ Hỗ trợ Nông dân và dự báo tình hình thị trường để giúp nông dân định hướng sản xuất (17:00 01/07/2017)


Đề nghị Thành phố tiếp tục bổ sung Quỹ Hỗ trợ Nông dân và dự báo tình hình thị trường để giúp nông dân định hướng sản xuất (cử tri huyện Chương Mỹ).


Trả lời:
Quỹ Hỗ trợ Nông dân được thành lập với mục tiêu tạo điều kiện giúp thêm nhiều hội viên Hội nông dân tiếp tục được vay vốn phát triển sản suất; tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.


Tính đến ngày 31/12/2016, nguồn vốn ngân sách Thành phố cấp cho Quỹ (làm tròn) là 421.756 triệu đồng, tổng dư nợ là 411.612 triệu đồng của 1.234 dự án cho 36.001 hộ vay. Năm 2017, Thành phố tiếp tục quan tâm, đã bố trí ngân sách Thành phố bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân số tiền 20.000 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn ngân sách Thành phố đã bố trí Quỹ Hỗ trợ nông dân (làm tròn) là 441.756 triệu đồng. Như vậy, nội dung kiến nghị của cử tri đã được UBND Thành phố giải quyết.

                                   
 


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật