Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt dù lượn và diều bay động cơ (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

17 Tiếp nhận Hồ sơ Đoàn người thực hiện quảng cáo (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

18 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

19 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

20 Thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc (Sau khi Bộ VHTTDL có văn bản xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa, danh mục hàng hóa nhập khẩu và được cơ quan Hải quan cho tạm giải phóng hàng) (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2683 Thủ tục / 269 Trang

Trang :