Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

22 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

23 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

24 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) (TTHC mức độ 3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

25 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) (TTHC mức độ 3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

26 Cấp/ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

28 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

29 Cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

30 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y(động vật trên cạn và thủy sản)thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2633 Thủ tục / 264 Trang

Trang :