Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Thẩm định Đồ án, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh (TTHC mức độ 1)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

42 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (TTHC mức độ 2)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

43 Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

44 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

45 Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

46 Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

47 Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

48 Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

49 Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

50 Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

Tổng số 2629 Thủ tục / 263 Trang

Trang :