Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

42 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

43 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

44 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

45 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

46 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (Chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp sư phạm đề nghị giải thể phân hiệu trường) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

47 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

48 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

49 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường Tiểu học, trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

50 Thành lập trường Trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường Trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2649 Thủ tục / 265 Trang

Trang :