Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

52 Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

53 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

54 Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

55 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

56 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

57 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

58 Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên Du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

59 Cấp đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

60 Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Du lịch

Tổng số 2629 Thủ tục / 263 Trang

Trang :