Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp/ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

52 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

53 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

54 Cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

55 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y(động vật trên cạn và thủy sản)thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

56 Cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

57 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

58 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

59 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản (gọi chung là thuốc thú y thủy sản) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2648 Thủ tục / 265 Trang

Trang :