Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (trong trường hợp không thay đổi ranh giới sử dụng đất) (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

72 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

73 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng) (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

74 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

75 Đăng ký xóa nợ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Xóa nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận theo Quyết định cấp Giấy chứng nhận) (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

76 Xác nhận thay đổi cho hộ gia đình, cá nhân đăng ký thế chấp; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; xóa đăng ký thế chấp; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

77 Đăng ký xóa nợ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Đối với trường hợp ghi nợ bằng tiền trên Giấy chứng nhận) (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

78 Cấp lại Giấy chứng nhận, trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

79 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do thu hồi đất hoặc sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

80 Xóa đăng ký cho thuê, xóa đăng ký cho thuê lại, xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (TTHC mức độ 1)

Văn phòng đăng ký đất đai

Tổng số 2628 Thủ tục / 263 Trang

Trang :