Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2 Tên thủ tục: Cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y: (Áp dụng cấp cho cơ sở giết mổ, sơ chế, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật tươi sống; cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3 Thủ tục: Cấp mới, cấp gia hạn, cấp lại giấy Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4 Thủ tục: Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5 Thủ tục: Cấp, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (Các loại hình hành nghề thú y: Tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quản đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6 Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

7 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán. (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8 Thủ tục: Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

9 Thủ tục: Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

10 Thủ tục: Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy Chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 78 Thủ tục / 8 Trang

Trang :