Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

82 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

83 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

84 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

85 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

86 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

87 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

88 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

89 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

90 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2682 Thủ tục / 269 Trang

Trang :