Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc”(GSP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (trừ cơ sở làm dịch vụ Bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

3 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

4 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

5 Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

6 Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc”(GSP) (trừ cơ sở làm dịch vụ Bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) phù hợp với địa điểm và phạm vi kinh doanh, còn hiệu lực) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội. (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

8 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

9 Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

10 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

Tổng số 200 Thủ tục / 20 Trang

Trang :