Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

12 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

13 Đóng cửa mỏ khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

14 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

15 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

16 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

17 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

18 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

19 Thu hồi đất (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

20 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 2682 Thủ tục / 269 Trang

Trang :