Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

72 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

73 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

74 Cấp mới Giấy phép lái xe (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

75 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

76 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

77 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS (tiểu vùng sông Mekong) cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

78 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

79 Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ và địa phương đang khai thác (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

80 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2632 Thủ tục / 264 Trang

Trang :