Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp xác nhận đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

72 Xác định hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

73 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

74 Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối với trường hợp giá trị thửa đất trên 30 tỷ) (TTHC mức độ 1)

Sở Tài nguyên và Môi trường

75 Giao đất cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

76 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (TTHC mức độ 1)

Sở Tài nguyên và Môi trường

77 Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (TTHC mức độ 3)

Sở Tài nguyên và Môi trường

78 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

79 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

80 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2682 Thủ tục / 269 Trang

Trang :