Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền UBND Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

2 Thủ tục: Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đặt địa điểm Văn phòng Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

3 Thủ tục: Xuất cảnh để thực hiện công tác của CBCNV thuộc các đơn vị Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

4 Thủ tục: Cấp phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

5 Thủ tục: Tiếp nhận tình nguyện viên (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

6 Thủ tục: Cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

7 Thủ tục 2: Tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội. (TTHC Mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

8 Thủ tục 4: Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của CBCNVC thuộc các đơn vị của Hà Nội. (TTHC Mức độ 1).

Sở Ngoại vụ

9 Thủ tục 5: Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội. (TTHC Mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

10 Thủ tục 6: Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội. (TTHC Mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

Tổng số 10 Thủ tục / 1 Trang