Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

2 Thủ tục. Ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

3 Thủ tục. Cấp Giấy chúng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

4 Thủ tục: Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

5 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

6 Thủ tục: Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

7 Thủ tục: Công bố lại cảng thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

8 Thủ tục: Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

9 Thủ tục: Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

10 Thủ tục: Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương hết tuổi thọ thiết kế (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 98 Thủ tục / 10 Trang

Trang :