Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

52 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

53 Cấp giấy phép phổ biến phim (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

54 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

55 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

56 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

57 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

58 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

59 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

60 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2683 Thủ tục / 269 Trang

Trang :