Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

32 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

33 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

34 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

35 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

36 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

37 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

38 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

39 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

40 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2632 Thủ tục / 264 Trang

Trang :