Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cho ý kiến dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

52 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, công bố hạn chế giao thông đối với thi công công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

53 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

54 Công bố hạn chế giao thông trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

55 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

56 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

57 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

58 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

59 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

60 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2632 Thủ tục / 264 Trang

Trang :