Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

72 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

73 Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

74 Giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

75 Tiếp nhận Công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

76 Tiếp nhận Công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

77 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

78 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

79 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do UBND Thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã quyết định việc đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

80 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

Tổng số 2649 Thủ tục / 265 Trang

Trang :