Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

82 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

83 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

84 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

85 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

86 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

87 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

88 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

89 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

90 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2632 Thủ tục / 264 Trang

Trang :