Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

62 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

63 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

64 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

65 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

66 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

67 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt dù lượn và diều bay động cơ (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

68 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

69 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

70 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2697 Thủ tục / 270 Trang

Trang :