Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

82 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

83 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

84 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

85 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

86 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt dù lượn và diều bay động cơ (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

87 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

88 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

89 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

90 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2643 Thủ tục / 265 Trang

Trang :