Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

32 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

33 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

34 Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

35 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

36 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

37 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

38 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

39 Kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

40 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :