Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa địa phương hết tuổi thọ thiết kế (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

32 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông. (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

33 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

34 Cho ý kiến dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

35 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, công bố hạn chế giao thông đối với thi công công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

36 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

37 Công bố hạn chế giao thông trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

38 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

39 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

40 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2684 Thủ tục / 269 Trang

Trang :