Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

42 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

43 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường Tiểu học, trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

44 Thành lập trường Trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường Trung cấp sư phạm tư thục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

45 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

46 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

47 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

48 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

49 Sáp nhập, chia, tách trường Trung cấp sư phạm (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

50 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2643 Thủ tục / 265 Trang

Trang :