Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

52 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

53 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ. (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

54 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

55 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

56 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

57 Cấp giấy phép phổ biến phim (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

58 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

59 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

60 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2670 Thủ tục / 267 Trang

Trang :