Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

52 Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (TTHC mức độ 1)

Sở Giao thông Vận tải

53 Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

54 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

55 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

56 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

57 Cấp mới Giấy phép lái xe (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

58 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

59 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

60 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS (tiểu vùng sông Mekong) cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2684 Thủ tục / 269 Trang

Trang :