Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam. (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

62 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

63 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

64 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

65 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

66 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

67 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

68 Phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

69 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông Vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

70 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2672 Thủ tục / 268 Trang

Trang :