Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

62 Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ và địa phương đang khai thác (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

63 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

64 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

65 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

66 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

67 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

68 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

69 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

70 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2684 Thủ tục / 269 Trang

Trang :