Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

72 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

73 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

74 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

75 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

76 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

77 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Trung Quốc (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

78 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ và địa phương đang khai thác (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

79 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích trên đường bộ và các loại xe tải đi vào phạm vi hạn chế hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

80 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng (Chứng chỉ) (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2684 Thủ tục / 269 Trang

Trang :