Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

72 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

73 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

74 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

75 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

76 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

77 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

78 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

79 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

80 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2672 Thủ tục / 268 Trang

Trang :