HNP - Ngày 17/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Thông báo số 95/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của bà Kim Thị Nhượng ở số 45 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 08/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 41/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của bà Phạm Thị Tam ở thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 08/02/2017, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 42/TB-UBND, thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của ông Đỗ Văn Thư ở đội 12, thôn Phú Xuyên, xã Phú Châu, huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND, Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 10/01/2017, Tòa án nhân dân Quận Đống Đa ban hành Quyết định số 13/2017/QĐDS, thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Nguyễn Thị Nghiễm (tức Nhung).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem