Không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của ông Nguyễn Hồng Cẩn ở huyện Đan Phượng (15:00 17/03/2017)


HNP - Ngày 15/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Thông báo số 164/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của ông Nguyễn Hồng Cẩn ở cụm 3, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.


Theo đó, ông Nguyễn Hồng Cẩn có đơn thư gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội với nội dung không đồng ý với Thông báo số 609/TB-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Đình Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà sai phạm trong việc giải quyết chế độ người khuyết tật.


Sau khi nghiên cứu, xem xét thấy rằng nội dung tố cáo nêu trên không có cơ sở để thụ lý giải quyết lại. Lý do: Năm 2015, UBND xã Hồng Hà và UBND huyện Đan Phượng, Sở Lao động TB&XH đã có văn bản trả lời công dân không đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Sở Lao động TB&XH đã mời làm việc nhưng công dân không đến. Năm 2015, 2016, UBND xã Hồng Hà đã ba lần tổ chức Hội đồng để xác định lại mức độ khuyết tật cho công dân nhưng công dân không đến.


Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng ban hành Thông báo số 609/TB-UBND ngày 28/10/2016 về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Hồng Cẩn là đúng quy định của pháp luật.


Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Luật Tố cáo, Chủ tịch UBND Thành phố không thụ lý giải quyết lại nội dung tố cáo nêu trên của ông Nguyễn Hồng Cẩn. Yêu cầu ông Nguyễn Hồng Cẩn chấm dứt tố cáo.


T.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật