Không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhiên (07:33 17/07/2017)


HNP - Ngày 11/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 714/TB-UBND, về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhiên ở Khu 2, Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông.


Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố nhận được đơn ghi ngày 07/02/2017 của bà Nguyễn Thị Nhiên ở Khu 2, Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông khiếu nại văn bản số 1481/UBND-TNMT ngày 28/7/2016 của UBND quận Hà Đông về việc trả lời đơn đề nghị giải quyết đất 5% của bà Nguyễn Thị Nhiên; Không đồng ý Quyết định 11184/QĐ-UBND ngày 17/12/2016 của Chủ tịch UBND quận Hà Đông về giải quyết khiếu nại của bà Nhiên.

Sau khi xem xét nội dung, căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhiên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.


T.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật