Không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của công dân (13:45 10/07/2017)


HNP - Ngày 05/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 693/TB-UBND, về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của công dân đối với ông Lê Văn Sơn - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín.


Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố nhận được Đơn tố cáo tiếp của công dân đối với ông Lê Văn Sơn - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín đã ban hành Thông báo số 22/TB-UBND ngày 04/5/2016 kết luận, trả lời đơn của công dân với nội dung không đúng thực tế; công dân không đồng ý với Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 347/TB-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thường Tín.


Sau khi xem xét nội dung đơn; báo cáo, kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại Báo cáo số 1341/BC-TTTP (P5) ngày 10/5/2017, nhận thấy: Các nội dung tố cáo của công dân được Chủ tịch UBND huyện Thường Tín giải quyết đúng pháp luật, đã thông báo kết quả giải quyết đến người tố cáo tại Thông báo số 347/TB-UBND ngày 22/12/2016; nội dung tố cáo tiếp liên quan đến việc cưỡng chế giải tỏa gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của công dân tại thôn Một Thượng, xã Thắng Lợi không có tình tiết mới.


Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27, Luật Tố cáo năm 2011 “Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp là đúng pháp luật thì không giải quyết lại, đồng thời thông báo cho người tố cáo về việc không giải quyết lại và yêu cầu họ chấm dứt việc tố cáo” và Khoản 3 Điều 7, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết tố cáo: “Đối với tố cáo tiếp thuộc trường hợp không giải quyết lại được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27, Luật Tố cáo thì người giải quyết tố cáo thông báo bằng văn bản cho người tố cáo, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp và đề nghị chấm dứt việc tố cáo, việc xem xét, giải quyết tố cáo nếu không có tình tiết mới” Chủ tịch UBND Thành phố không thụ lý, giải quyết lại nội dung tố cáo nêu trên.


Vậy thông báo để người tố cáo và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết.


T.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật