Không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp của ông Vũ Thượng Hiền ở huyện Phú Xuyên (16:47 07/03/2017)


HNP - Ngày 03/3/2017, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 140/TB-UBND, thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của ông Vũ Thượng Hiền ở thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên.


Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố nhận được đơn tố cáo tiếp của ông Vũ Thượng Hiền ở thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên với nội dung không đồng ý với Kết luận số 519/KL-UBND ngày 04/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên về giải quyết tố cáo đối với các ông: Vũ Thế Kỷ, Đào Xuân Tốt, Nguyễn Văn Pháp, Phạm Bá Uông, Phạm Văn Cường ở thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên vi phạm quản lý kinh tế, đất đai tại địa phương.


Sau khi xem xét nội dung tố cáo; báo cáo, kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại Văn bản số 3581/BC-TTTP –P2 ngày 25/11/2016, nhận thấy: Các nội dung tố cáo của công dân đã được Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên giải quyết đúng pháp luật; nội dung tố cáo tiếp không có tình tiết mới. Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Luật Tố cáo năm 2011 và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết tố cáo, thì không có cơ sở để thụ lý giải quyết lại tố cáo nêu trên.


Giao Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo UBND xã Tri Thủy tổ chức thực hiện dứt điểm Kết luận số 02/KL-UBND ngày 29/7/2015 của UBND xã Tri Thủy và Kết luận số 519/KL-UBND ngày 04/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên về kết luận nội dung tố cáo của công dân thôn Tri Thủy.


Chủ tịch UBND Thành phố thông báo để Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, ông Vũ Thượng Hiền và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết thực hiện.


T.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật