Không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của ông Nguyễn Văn Tiến ở huyện Thanh Oai (16:46 07/03/2017)


HNP - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký Thông báo số 141/TB-UBND ngày 03/3/2017, về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.


Theo đó, ông Nguyễn Văn Tiến có đơn tố cáo tiếp gửi Chủ tịch UBND Thành phố với nội dung không đồng ý với Thông báo số 87/TB-UBND ngày 31/5/2016 của UBND huyện Thanh Oai về kết luận đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Bá Đăng, nguyên công chức địa chính xã Mỹ Hưng (giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2014) có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.


Sau khi xem xét nội dung tố cáo; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Thanh tra Thành phố tại Văn bản số 3340/BC-TTTP (P1) ngày 03/11/2016 về kết quả xác minh nội dung tố cáo, nhận thấy: Các nội dung tố cáo của công dân đã được Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai giải quyết đúng pháp luật; nội dung tố cáo tiếp không có tình tiết mới. Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Luật Tố cáo năm 2011 và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết tố cáo, thì không có cơ sở để thụ lý giải quyết lại tố cáo nêu trên.


Chủ tịch UBND Thành phố thông báo để ông Nguyễn Văn Tiến, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết. Nếu không có tình tiết mới, đề nghị Ông chấm dứt việc tố cáo, việc xem xét, giải quyết các nội dung tố cáo nêu trên.


T.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật