Không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của ông Phạm Văn Hưng ở quận Hà Đông (16:52 16/03/2017)


HNP - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký Thông báo số 157/TB-UBND ngày 09/3/2017, về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp đơn thư của ông Phạm Văn Hưng ở số 99, Cầu Đơ 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông.


Sau khi xem xét đơn của ông Phạm Văn Hưng ở số 99, Cầu Đơ 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông tố cáo sai phạm của ông Nguyễn Hữu Dàng – Trưởng ban Quản lý chợ Hà Đông; không đồng ý với Thông báo số 186/TB-UBND ngày 30/6/2016 của UBND quận Hà Đông kết luận nội dung tố cáo, Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến như sau:


Tại Văn bản số 3794/BC-TTTP (P2) ngày 16/12/2016, Thanh tra Thành phố đã làm rõ các nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hữu Dàng – Trưởng ban Quản lý chợ Hà Đông: Chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện việc khoán thu cho tổ vé chợ sai quy định, cụ thể: chỉ đạo ông Tạ Đình Hải (Tổ trưởng Tổ vé chợ từ tháng 02/2015 đến tháng 5/2015), ông Nguyễn Kim Tuyến (Tổ trưởng Tổ vé chợ từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2015) khoán thu cho ông Nguyễn Duy Quân ngoài tiền vé chợ là 8 triệu đồng/tháng; Chỉ đạo bà Dư Xuân Thúy, ông Trần Văn Minh thu phí chợ phiên sai quy định, cụ thể: chỉ đạo khoán thu phí chợ phiên cho bà Dư Xuân Thúy 5 triệu đồng/tháng, ông Trần Văn Minh 12 triệu đồng/tháng; Không ký hợp đồng trông giữ xe ô tô với người gửi ô tô ở tầng hầm của chợ để khai khống, thu lợi bất chính từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2015; Vi phạm quy chế dân chủ, buông lỏng quản lý, cụ thể: không thông qua tập thể quy chế làm việc của Ban quản lý chợ; không tháo dỡ nhà tôn dựng tại hành lang phía sau chợ Hà Đông của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lũng Lô và Công ty Cổ phần Việt Chào khi đã hết thời hạn mượn, đã được Chủ tịch UBND quận Hà Đông giải quyết đúng pháp luật; nội dung tốt cáo tiếp không có tình tiết mới,


Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra Thành phố tại văn bản số 3794/BC-TTTP (P2) ngày 16/12/2016, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 27 của Luật Tố cáo năm 2011 và khoản 3, Điều 7 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/09/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo thì không có cơ sở để thụ lý giải quyết lại tố cáo nêu trên.


Chủ tịch UBND Thành phố thông báo để ông Phạm Văn Hưng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết.


T.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật