STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nguyễn Minh Tiến

16:35 22/05/2018

Có 1 Trả lời

2

Xin GPXD

TRẦN HOÀNG ANH

15:15 21/05/2018

Có 1 Trả lời

3

Thủ tục cho con học mầm non Kim Liên

Vân Anh

11:30 21/05/2018

Có 1 Trả lời

4

Căn cước công dân

Nguyễn Sỹ Thành

09:59 21/05/2018

Có 1 Trả lời

5

Hỏi về đặt tên đường

Tô Chính Nghĩa

16:00 19/05/2018

Có 1 Trả lời

6

Làm thẻ căn cước công dân

nguyen thi tuoi

07:54 19/05/2018

Có 1 Trả lời

7

Xét tuyển công chức chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã

Trang Văn Viễn

21:15 18/05/2018

Có 1 Trả lời

8

Xin ý kiến giải đáp về thủ tục thông báo khởi công

Vũ Tuyết

10:00 18/05/2018

Có 1 Trả lời

9

Cơ cấu làm việc của bộ phận 1 cửa cấp xã

ngocbich

15:20 17/05/2018

Có 1 Trả lời

10

Mã số học sinh

Phương Linh

23:09 16/05/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 3326 Câu hỏi / 333 trang

Trang: