STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Chuyển mục đích sử dụng đất có phải đấu giá không?

Minh Khang

10:57 16/03/2018

Có 1 Trả lời

2

Cấp giấy phép xây dựng

Nguyễn Văn Tùng

16:11 14/03/2018

Có 1 Trả lời

3

Thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

Huyền Diệp

14:23 14/03/2018

Có 1 Trả lời

4

Đề nghị cung cấp văn bản số 1124/UBND-TNMT ngày 29/02/2016

Vũ Thị Thanh Hương

10:04 14/03/2018

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục hành chính cấp xã

Đỗ Trọng Đoàn

16:40 13/03/2018

Có 1 Trả lời

6

Hỏi thủ tục hành chính về Đăng Ký tổ chức Hội Chợ Triển Lãm

Nguyễn Đức Toàn

11:37 13/03/2018

Có 1 Trả lời

7

Xin giải thích về Mục đích SD đất và Chức năng SD đất (tiếp theo)

Trần Việt Hùng

21:45 12/03/2018

Có 1 Trả lời

8

Giấy khai sinh cho con

Nguyễn đắc tùng

19:34 12/03/2018

Có 1 Trả lời

9

Bảo hiểm y tế

Nguyễn Thị Thuỷ

09:30 08/03/2018

Có 1 Trả lời

10

Cấp giấy xác nhận hôn nhân theo thời điểm

Vũ Trường Long

18:39 07/03/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 3221 Câu hỏi / 323 trang

Trang: