Bộ TTHC cấp xã

Cổng Giao tiếp điện tử cho tôi hỏi: Hiện nay (tháng 3 năm 2017) Bộ thủ tục hành chính cấp xã gồm bao nhiêu thủ tục? được ban hành theo những Quyết định nào? tôi có thể tải về ở đâu?

Người hỏi: Lê Văn Sơn ( 11:17 13/03/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

 

Về câu hỏi này, Cổng giao tiếp điện tử trả lời như sau:

 

Hiện nay tổng số thủ tục hành chính cấp xã hiện được đăng tải trên Cổng GTĐT Hà Nội gồm 150 thủ tục thuộc 17 lĩnh vực và được quy định trong nhiều Quyết định, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. (Ví dụ: TTHC Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND, ngày 07/11/2016, TTHC Lĩnh vực Tư pháp theo Quyết định số 5102/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016; TTHC lĩnh vực Nông nghiệp theo Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 6/10/2016;TTHC lĩnh vực Môi trường theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017…).

 

Chi tiết các thủ tục trên được đăng tải trong mục Dịch vụ công trên Cổng Giao tiếp Điện tử Hà Nội. Mời ông xem chi tiết tại đây.

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 15:06 15/03/2017)

Những câu hỏi khác