Quản lý đất đai

UBND xã có được giao khoán quỹ đất 2 cho thôn quản lý và sử dụng ko. Từ đó thôn cho người dân thuê lại quỹ đất 2 để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp đúng hay sai? Quy định và xử lý theo văn bản pháp luật nào.

Người hỏi: Nguyễn mạnh chiến ( 12:32 13/03/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội,
Về câu hỏi này, Cổng giao tiếp điện tử xin trả lời như sau:
 
Theo khoản 3 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn”.
Theo khoản 2, 3, 4 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 có quy định:
2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:
a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;
c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.
Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.
Như vậy, UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và cho thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản không cho thuê đất vào mục đích phi nông nghiệp.
 
2. Về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai:
- Theo Quy định tại Điều 97, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì hành vi vi phạm pháp luật về đất đai gồm có hành vi: giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng,...
 Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ bị xử lý theo quy định tại một số văn bản:
- Luật Xử lý vi phạm hành chính,
- Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014  của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 11:14 17/03/2017)

Những câu hỏi khác