TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh & Xã hội

Cổng giao tiếp cho tôi hỏi hiện tại Bộ TTHC cấp xã lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội có bao nhiêu thủ tục, ban hành theo những quyết định nào ạ

Người hỏi: Đỗ Công Sơn ( 14:45 13/03/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi tới Cổng GTĐT Hà Nội,
 
Về vấn đề này, Cổng GTĐT Hà Nội xin được trả lời ông như sau:
 
Hiện tại trên danh mục TTHC cấp xã, lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội của Cổng GTĐT Hà Nội có 63 Thủ tục 
 
Ông có thể tham khảo 1 số văn bản sau việc ban hành Thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội:
 
- Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung/TTHC bị hủy bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 
- Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:21 15/03/2017)

Những câu hỏi khác