thời gian nâng bậc lương

Kính gửi Cổng giao tiếp điện tử Tôi muốn hỏi về chế độ lao động tiền lương như sau Tôi đã tham gia BHXH từ DNNN năm 2010 được 6 tháng thì DNNN chuyển đổi thành CTCP nhà nước chiếm 51% vốn. Tôi tiếp tục làm việc tại CTCP đến 2015 trong giai đoạn này tôi được nâng bậc lương từ 2,34 lên 2,65 ngày 1/4/2013 sau đó đến 1/9/2015 tôi chuyển công tác về DNNN khác ký hợp đồng lao động không thời hạn hệ số hưởng lương là 2,65. Tôi muốn hỏi theo luật lao động thì đến 1/4 năm 2016 tôi có được lên bậc 3/8 không. Tôi có hỏi trưởng phòng Tổ chức giải thích lại không được vì trước kia tôi không phải là viên chức vì làm cho CTCP không được tiếp tục thời gian tính tiếp bậc 2 mà tính lại bậc 2 từ thời điểm 1/9/2016 Tôi rất băn khoăn và thấy vô lý nhưng không tìm được căn cứ nào quy định điều đó. Vậy tôi mong Cổng thông tin điện tử giải thích giúp tôi để tôi hiểu được luật quy định. Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Nguyễn Hồng Giang ( 09:07 16/03/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Có 2 Trả lời

Trả lời 1 :

Chào ông/bà, cám ơn ông/bà đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Sau khi chuyển câu hỏi của ông/bà đến Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Nội chúng tôi nhận được câu trả lời như sau:

 

 (Công văn số 28 /SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 13/4/2017 của Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội).

 

- Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012, trường hợp phát sinh quan hệ lao động, người sử dụng lao động và người lao động thực hiện giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại mục 1, chương III, Bộ Luật Lao động và hợp đồng lao động được chấm dứt theo các trường hợp quy định tại Điều 36 Bộ Luật Lao động.

Bộ Luật Lao động hiện hành không quy định về “chuyển công tác” giữa các doanh nghiệp.

 

- Về chế độ nâng bậc, nâng lương cho người lao động: Theo quy định tại điều 102 Bộ Luật lao động 2012 quy định: “Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động”.

Điều 4, Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định về nội dung hợp đồng lao động, trong đó khoản 6 có ghi: “Chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng lương: Điều kiện, thời gian, thời điểm mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương do hai bên thỏa thuận”.

 

Như vậy, việc nâng lương, nâng bậc cho người lao động hiện nay được thực hiện theo hợp đồng lao động hai bên ký kết và quy chế tiền lương tại doanh nghiệp (không có quy định về bảo lưu thời gian như trong đơn).

Trả lời: Sở Lao động TB&XH Hà Nội ( 09:36 20/04/2017)

Trả lời 2 :

Chào ông/bà, cảm ơn ông/bà đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.
 
Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã tiếp nhận câu hỏi của ông/bà và đã chuyển đến cơ quan chuyên môn để trả lời theo quy định. Chúng tôi sẽ thông tin tới ông/bà ngay khi nhận được câu trả lời của cơ quan chuyên môn.
 
Trân trọng thông báo để ông/bà được biết!
 

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 09:12 21/03/2017)

Những câu hỏi khác