Về giải quyết lấn chiếm đất công

Đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội quan tâm giải quyết nội dung gửi đơn đính kèm. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Người hỏi: Nguyễn Thị Nhung ( 08:24 20/03/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi ý kiến cho chúng tôi.
 
Về đơn kiến nghị của bà, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã tiếp nhận và đã chuyển đến: Chủ tịch UBND TP Hà Nội qua Văn phòng UBND TP Hà Nội; Ban Tiếp công dân Thành phố Hà Nội (qua hệ thống Email: vanthu1@hanoi.gov.vn; bantiepcongdan_ubndtp@hanoi.gov.vn) để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
 
Trân trọng thông báo để bà được biết!

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 09:10 21/03/2017)

Những câu hỏi khác