Thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn

Cho mình hỏi UBND thành phố có thi tuyển công chức cấp xã nữa không ạ. Những người được ký hợp đồng để nhiều năm có được miễn thi công chức không ạ.

Người hỏi: Nguyễn Mỹ Linh ( 21:35 10/07/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,

 

Về câu hỏi của bạn, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

 

Năm 2017, Sở Nội vụ Hà Nội mới chỉ ban hành văn bản số 837/SNV-CCVC ngày 12/4, về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc sở, cơ quan tương đương sở và UBND quận, huyện, thị xã; viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập mà chưa có kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã.

 

Về vấn đề tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, bạn có thể tham khảo các văn bản:

Điều 10. Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

 

b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

 

Để biết thêm thông tin, đề nghị bạn vui lòng theo dõi thông tin trên Trang Thông tin của Sở Nội vụ

 

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng- Sở Nội vụ:

Số điện thoại: 043.933.5176

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Website: http://sonoivu.hanoi.gov.vn

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 16:11 12/07/2017)

Những câu hỏi khác