Về việc nhận kết quả tại nhà

Chào, Tôi có đăng ký dịch vụ "Cấp bản sao trích lục Khai Sinh", mã hồ sơ "OS20170623182530" tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến https://egov.hanoi.gov.vn, đồng thời kèm yêu cầu nhận kết quả tại nhà Mặc dù đã nhận được email thông báo có kết quả xử lý tại bộ phận 1 cửa vào ngày 26/06/2017. Nhưng mãi đến nay (ngày 11/07/2017), tôi vẫn chưa nhận được kết quả chuyển về nhà. Như vậy, kết quả hiện đang ở đâu và tôi có thể nhận ra sao?

Người hỏi: Vũ Anh Thơ ( 10:57 11/07/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
Sau khi trao đổi thông tin với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:
 
Hiện tại hồ sơ của bà đã có kết quả và được trả về bộ phận 1 cửa nơi bà thực hiện thủ tục đăng ký dịch vụ trực tuyến “Cấp bản sao trích lục khai sinh”. Đối với dịch vụ bà đăng ký nhận kết quả tại nhà, hiện tại các đơn vị đang phối hợp với Bưu điện Hà Nội (VNPOST) để chuyển kết quả thủ tục hành chính về cho công dân, tuy nhiên dịch vụ này hiện tại chỉ mới dừng lại ở thử nghiệm chưa thực hiện chính thức. Do đó, bà vui lòng mang theo mã hồ sơ trực tiếp ra bộ phận một cửa nơi bà thực hiện thủ tục để nhận kêt quả “Cấp bản sao trích lục Khai sinh”.
 
Trân trọng!

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:03 12/07/2017)

Những câu hỏi khác