Thủ tuc làm sổ đỏ lần đầu và các loại thuế phải nộp

Kính gửi : Cổng GTĐT Hà Nội. Xin cổng GTĐT tư vấn giúp tôi Tôi có căn nhà 3 tầng 40 m2 ở quận Hoàng Mai, tôi muốn làm sổ đỏ cần những thủ tục gì và đóng những loại thuế và cách tính tiền thuế như thế

Người hỏi: Trương Anh Quyêt ( 14:46 13/07/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,
 
Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:
 
- Để làm sổ đỏ lần đầu, ông thực hiện các bước theo Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở trên Cổng thông tin dịch vụ trực tuyến của Thành phố Hà Nội (gắn kèm link)
 
- Về Thuế và các khoản phí khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị ông xem tại: 
 
+ Khoản 1 - Điều 3 - Thông tư 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
 
+ Quyết định 3704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung Quyết định 3203/QĐ-UBND ngày 24/05/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 
+ Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
+ Quyết định 12/2017/QĐ-UBND quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:30 14/07/2017)

Những câu hỏi khác